OSTATNI NABÓR NA OPIEKUNA MEDYCZNEGO(!!!)

To ostatnia szansa(!), aby zdobyć uprawnienia OPIEKUNA MEDYCZNEGO w jeden rok

Rozpocznij naukę od lutego 2021 i zdobądź kwalifikację w zawodzie medycznym, ucząc się w trybie zaocznym w jeden rok szkolny!!!

Na wniosek Ministra Zdrowia, od początku roku szkolnego 2021/22, planowane są zmiany w kształceniu w zawodzie opiekun medyczny, dotyczące m.in.:

  • wydłużenia okresu nauczania z roku do dwóch lat,
  • wprowadzenia kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej,
  • odstąpienia od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.