ZAJĘCIA ON-LINE

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, WSZYSTKIE zajęcia słuchaczy szkół EDUKATOR w Brzezinach (do odwołania), odbywać się będą online, za pośrednictwem aplikacji Teams Microsoft.

Konta słuchaczy zostaną utworzone przez sekretariat szkół. O terminach zajęć informować będziemy za pośrednictwem aplikacji Teams oraz (w miarę możliwości) z wykorzystaniem skrzynek e-mail, sms, aplikacji messenger lub profilu na Fecebook’u.

Prosimy wszystkich słuchaczy, o sprawdzanie skrzynek e-mail podanych jako kontaktowe.